Du thuyền Hạ Long

Du thuyền Alova 4*

Du thuyền Alova 4*

Giá: 2,300,000đ 2,600,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô Tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền M Gloria Lan Hạ 5 sao

Du thuyền M Gloria Lan Hạ 5 sao

Giá: 3,000,000đ 3,500,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Siêu du thuyền Essence Grand Superyatch

Siêu du thuyền Essence Grand Superyatch

Giá: 6,000,000đ 7,500,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền Elite of the Sea 6 sao

Du thuyền Elite of the Sea 6 sao

Giá: 5,300,000đ 6,000,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền Ambassador 5 sao

Du thuyền Ambassador 5 sao

Giá: 3,400,000đ 4,000,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền Paradise Elegance 5 sao

Du thuyền Paradise Elegance 5 sao

Giá: 3,500,000đ 4,000,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền Genesis Lan Hạ 5 sao

Du thuyền Genesis Lan Hạ 5 sao

Giá: 3,300,000đ 3,800,000đ

Khởi hành:


Phương tiện:
Khởi hành từ:
Lưu trú:
Thời gian:
TOP 5 du thuyền Hạ Long 1 ngày

TOP 5 du thuyền Hạ Long 1 ngày

Giá: 990,000đ 1,200,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: -
Thời gian: 1 ngày
Du thuyền Amanda Hạ Long 5 sao

Du thuyền Amanda Hạ Long 5 sao

Giá: 2,600,000đ 3,000,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền Amanda Lan Hạ 5 sao

Du thuyền Amanda Lan Hạ 5 sao

Giá: 2,750,000đ 3,200,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền Lavender 4 sao

Du thuyền Lavender 4 sao

Giá: 2,600,000đ 2,800,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền Aspira Lan Hạ 5 sao

Du thuyền Aspira Lan Hạ 5 sao

Giá: 2,800,000đ 3,400,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền Aqua of the Sea 5 sao

Du thuyền Aqua of the Sea 5 sao

Giá: 2,800,000đ 3,200,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Du thuyền Dora Lan Hạ 5 sao

Du thuyền Dora Lan Hạ 5 sao

Giá: 3,300,000đ 3,800,000đ

Khởi hành: Hàng ngày


Phương tiện: Ô tô
Khởi hành từ: Hà Nội
Lưu trú: Trên du thuyền
Thời gian: 2 ngày 1 đêm